Friday, May 6, 2016

May 07, 2016 at 11:22AMUKUR KEBERKESANAN PERANCANGAN

Setiap perkara yang DIRANCANG perlu halatuju yang jelas. Kadang-dang berjaya, kadang-kadang gagal. Tapi kalau kita berVISI jelas, kegagalan itu boleh diperbaiki. Dengan syarat tindakan WAJIB diukur. Berkesan atau tidak.

Tips UKUR KEBERKESANAN:-

1. Perancangan perlu tepat, jelas. Faham apa yang mahu dicapai.
2. Boleh diukur- setiap tindakan mesti mempunyai ukuran kejayaan.
3. Tindakan yang dirancang dapat ditunaikan berdasarkan kemampuan syarikat.
4. Realistik-tindakan yang munasabah.
5. Tindakan yang mempunyai target waktu .
6. Wajib kan sesi penilaian pencapaian. Pantau setiap 3 bulan, 6 bulan atau akhir tahun.

#EPConsultGroup #PerformanceReview #ErmanMuslim Source : LazatSihat
Post a Comment