Saturday, January 7, 2017

FB Posting

PENGURUSAN OPERASI "Dalam SPEAK kita sentiasa membincangkan isu dilapangan, isu SEBENAR. Bukan sekadar BERTEORI sahaja tanpa tindakan praktikal dilapangan. JANGAN beranggapan bila semua PROSES ada SOP, semua perkara akan dapat DILAKSANAKAN. Elemen KEMANUSIAAN ialah satu perkara yang amat penting dalam OPERASI. #NikHasyudeenKata #PengurusanOperasi
by Erman Abdurrahman

January 07, 2017 at 04:00PM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment