Saturday, December 10, 2016

FB Posting

Contoh KESAN PEMANTAUAN. Sekiranya syarikat mula mendapat 100 ribu setahun (pendapatan boleh cukai) dan DICUKAI pada kadar 30%, maka jumlah perlu dibayar ialah 30 ribu. . Sekiranya pemilik GAGAL selesaikan bayaran, denda ialah 3X GANDA cukai yang dikenakan. Maka jumlah denda 3X 30 ribu: 90 ribu. . Kebiasaannya jumlah wang di saat cukai dikenakan SUDAH dibelanjakan. Dana untuk membayar pula PERLU difikirkan pula. . #NikHasyudeenKata #PengurusanPeraturanPematuhan #SPEAK
by Erman Abdurrahman

December 10, 2016 at 05:00PM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment