Wednesday, November 16, 2016

FB Posting

Cukai Pendapatan bagi Syarikat. 1. Cukai Pendapatan. 2. Cukai Barangan dan Perkhidmatan. 3. Duti setem. 4. Bayaran kepada kerajaan tempatan. 5. Cukai Keuntungan Harta Tanah #CukaiPendapatanPerniagaan #PengurusanPeraturanPematuhan
by Erman Abdurrahman

November 17, 2016 at 01:30PM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment