Sunday, November 13, 2016

FB Posting

Employee Performance Review EPM bila akhir tahun dah tidak perlu buat penilaian menggunakan kaedah RICE.(Result, Impact, Challengers, Effort) Cuma beritahu RESULTS sahaja #DahTiadaRICE
by Erman Abdurrahman

November 14, 2016 at 01:00PM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment