Tuesday, November 15, 2016

FB Posting

Pengurusan Peraturan dan Pematuhan. 16-17November2016 di Menara Kuala Lumpur. "Tiada full proff, management proses untuk mengendali setiap situasi dalam pematuhan. Kita perlu berbincang dan buat keputusan untuk kepentingan syarikat" #MentorNikHasyudeenKata #SPEAKDirectorsConsultancy
by Erman Abdurrahman

November 16, 2016 at 10:14AM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment