Friday, November 25, 2016

FB Posting

PENCUKAIAN Perkongsian Liabiliti Terhad. 19% atas RM500,000 pertama bagi perkongsian yang modalnya tidak melebihi RM2.5 juta, selebihnya dicukai 24%. #PengurusanPeraturanPematuhan #SPEAK
by Erman Abdurrahman

November 26, 2016 at 02:00PM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment