Wednesday, November 16, 2016

FB Posting

Pengurus perniagaan dipertanggungjawabkan untuk memahami dan patuh dengan peraturan CUKAI. Taksiran sendiri perlu dibuat mengikut akta cukai pendapatan. Sekiranya tidak ikut, kena BAYAR denda. #MentorNikHasyudeenKata #PengurusanPeraturanPematuhan
by Erman Abdurrahman

November 17, 2016 at 12:30PM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment