Wednesday, November 16, 2016

FB Posting

Pengiraan Cukai Pendapatan Syarikat (dipermudahkan). (Pendapatan Pernigaan)- (Perbelanjaan yang dibenarkan) = (Pendapatan Terlaras)-(Elaun Modal)= Pendapatan Berkanun - (Rugi tahun terdahulu)= Pendapatan Berkanun Agregat -(Kerugian Tahun Semasa)= Jumlah Pendapatan. Jumlah Pendapatan X Kadar Cukai = CUKAI kena bayar. #CukaiPendapatanPerniagaan #PengurusanPeraturanPematuhan
by Erman Abdurrahman

November 17, 2016 at 10:30AM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment