Friday, November 25, 2016

FB Posting

Bila mahu turunkan kuasa kepada seseorang dalam syarikat, (terutama kuasa meluluskan perbelanjaan) perlu pastikan 1. Sempadan kuasa yang jelas. 2. Tanggungjawab yang terperinci. 3. AKAUNTABILITI berkenaan kuasa yang diturunkan. Kelulusan mengikut Transaksi. Pastikan siapa yang pegang AKAUNTABILITI sebagai PENYEDIA, PENCADANG dan PELULUS. #NotaNikHasyudeen #PengurusanPematuhanPeraturan
by Erman Abdurrahman

November 26, 2016 at 12:00PM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment