Monday, November 28, 2016

FB Posting

SECURITIES COMMISSION MALAYSIA SC ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993, merupakan badan berkanun biaya sendiri dengan kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan. Ia melapor kepada Menteri Kewangan dan akaunnya dibentangkan di Parlimen setiap tahun. Ia mempunyai kuasa untuk menyiasat dan menguatkuasakan kawasan dalam bidang kuasanya. SC merupakan organisasi pembiayaan sendiri di mana pendapatannya berasal daripada kutipan levi dan yuran permohonan. #SPEAKConsultancy #PengurusanKewangan1718Oct16
by Erman Abdurrahman

November 28, 2016 at 06:00PM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment