Wednesday, November 16, 2016

FB Posting

Perkara yang perlu diberi penekanan mengenai CUKAI ialah struktur mengikut jenis perniagaan. Pengiraan cukai perlu dipecahkan kepada struktur yang sama. #CukaiPendapatanPerniagaan #PengurusanPeraturanPematuhan
by Erman Abdurrahman

November 17, 2016 at 11:31AM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment