Monday, November 14, 2016

FB Posting

Perancangan Strategik syarikat harus mengambil kira kekuatan dan kelemahan syarikat, tanpa kita lupa kepada peluang dan ancaman luaran yang mempengaruhi syarikat secara terus. Kaedah yang kita gunakan ialah analisa SWOT #TeknikPengurusanStrategi #SPEAK
by Erman Abdurrahman

November 15, 2016 at 02:00PM
from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT
Post a Comment